Cách ép Quạ Tinhhttps://sites.google.com/site/chienthanbavuong/_/rsrc/1292672539849/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/darksprite_01.jpg- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp NPC tên là...