I. Kết Hôn

Yêu cầu : 1 Nhân vật giới tính Nữ và 1 Nhân vật giới tính Nam (KHÔNG CHẤP NHẬN GAY hoặc ĐỒNG GIỚI )

Ngoài ra : Các bạn phải mời thêm các bên đại diện, bạn bè mua pháo hoa, đến chia...