Font unikey : UTF-8 Literal nhé ở phần bảng mã khác

Cách bạn muốn nhặt món nào thì Copy vào trong auto nhé

Lông vũ = Lông vÅ©
Gấu Trúc = Gấu Trúc
Đại quỷ = Đại quá»·
Lời chú giải =...