1/ Nhiệm vụ 1 : lv yêu cầu >= 150.

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/nv2.jpg

- Có thể tìm " Cuộn sách Đế Vương " ở Losttower1, atlans 1, BC1, DV1 ... Thanh gươm gãy,...