I/ Gia cường item

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/dataohoa.jpg

- Sử dụng Hòn đá tạo hoá để đập trực tiếp vào item ( trừ item socket ), để có đc Hòn đá tạo hoá phải win...