Anh em top 1/2/3 ko cần đăng ký. Giải trao thẳng vào nhân vật Chính Top 1 sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :

  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP


TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 testgame 243 Grand Master
2 SoaiCaLs 236 Grand Master
3 Jirennnnn 190 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Tester01 229 Blade Master
2 YHocBoTay 154 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 VaoXemSao 168 Hight Elf
2 TutRaDiEm 161 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Zeus 190 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Thor 191 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 GietHet 212 Dimension Master
2 WinLN 183 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 HucDuDan 208 First Class
2 RFinG 161 First Class

View more latest threads same category: