Anh em nào tải game trước 22h tối ngày 15/11/2018 thì tải lại để vào game
Bản tải trước đó không vào được.
Tải sau 22h thì không cần tải lại nữa:Link vip 1:http://taigame.servermu.net/Ex802.exe
Link vip 2: http://taigame1.servermu.net/Ex802.exe
Link dự phòng 1: https://secufiles.com/edsP/Ex802.exe
Link dự phòng 2: https://drive.google.com/file/d/1Rju...ew?usp=sharing

View more latest threads same category: