TOP 50 lúc 0h00 27/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 KuBinBn 0 148 338 Lord Emperor Bất Tử
2 BonBon 0 143 400 Hight Elf Bất Tử
3 Landre 0 142 6 Blade Master Bất Tử
4 HawKing 0 141 383 Blade Master Bất Tử
5 DLHip 0 139 203 Lord Emperor Bất Tử

View more latest threads same category: