TOP 50 lúc 0h00 26/06/2018

# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 KingMG 0 164 400 Duel Master Bất Diệt
2 ChimKhung 0 163 400 Lord Emperor Bất Diệt
3 DrackBu 0 163 400 Lord Emperor Bất Diệt
4 OngNgoai 0 162 400 Blade Master Bất Diệt

View more latest threads same category: