TOP 50 lúc 0h00 26/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TocBacViEm 0 153 398 Grand Master Bất Tử
2 TrieuVan 0 152 400 Grand Master Bất Tử
3 Buff 0 150 400 Hight Elf Bất Tử
4 Leoo 0 150 400 Grand Master Bất Tử
5 DungNhin 0 149 400 Grand Master Bất Tử

View more latest threads same category: