1. Nạp 2,8 triệu VND ăn top phú hộ
+ Nhận 1 bộ đồ + 13 + 5sk3 và khuyến mại thêm 1 vũ khí + 13 5sk1 ( hoặc khiên )
( vẫn còn nguyên Gcoin và gcoin km nhận được khi nạp)
2. Nạp 5,3 triệu VND ăn top phú hộ
Nhận 1 bộ đồ + 13 + 5sk5 và khuyến mại thêm 2 vũ khí + 13 5sk1 ( hoặc khiên )
( vẫn còn nguyên Gcoin và gcoin km nhận được khi nạp)

Lưu ý:
- Đồ nhận được là đồ theo chủng tộc
- Chỉ chấp nhận giá trị nạp trong 1 ngày
- Ko cộng dồn từ ngày này qua ngày khác
- Ví dụ bạn nạp ngày 28/1 thì trong 1 ngày đó bạn phải nạp đủ 2.8 triệu hay 5.3 triệu
- Quá 1 ngày BQT không chấp nhận!

Quá trình Event ké o dài từ hôm nay đến hết ngày 28/2/2018
Nạp xong liên hệ admin nhận giải qua Facebook
BQT MU kính báo

View more latest threads same category: