Để tránh tình trạng + dồn point khi lên cấp độ reset và trục lợi từ việc này
Vì vậy, BQT xin thông báo
Khi level bất cứ class cấp 1/2/3 đều không nhận được point.
Các bạn reset trong game nhận...