AD ơi, cho mình hỏi, PC poi chỉ giới hạn 30k, mà đồ trong shop 55k 1 món, làm thế nào mình tăng được PC poi giới hạn vậy