Họ và Tên :ngyenthithuytrang................
Tuổi :28................
Sdt và yahoo :01635593879
ID game :tynho1234