PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng  1. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  2. [Nội Quy] Luật mới quy định về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
  3. [Nội Quy] Cấm rao bán acc trong game vi phạm khóa 7 ngày
  4. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
  5. [Thông Báo] Lưu ý: Reset In Game Không có Point
  6. [Trao Giải] Danh sách 11h Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
  7. [Trao Giải] Danh sách 3 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
  8. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game