PDA

Xem bản đầy đủ : Bất Diệt  1. [Bất Diệt] Giới Hạn Reset Khi Open Game
  2. [Bất Diệt] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  3. [Bất Diệt] Thông tin các server khi alphatest
  4. [Bất Diệt] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
  5. [Bất Diệt] Open 28/8: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex702...
  6. [Bất Diệt] Tặng 1000 Giftcode tân thủ Khi Open Game
  7. [Bất Diệt] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi