PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Ra Đảo] Binbi lock tài khoản vĩnh viễn + các tài khổa lien quan
  2. [Ra Đảo] Leoo: Phân Biệt Vùng miền - xúc phạm admin lock tk 72h
  3. [Ra Đảo] LongKaKa : bán do` = vnd trong game. gay ra lua dao lock tk 72h